Với Chi Phí Dịch Vụ Tối Thiểu, Quý Khách Hàng Không Phải Quan Tâm Tới:

·      Các chi phí trực tiếp và gián tiếp cho bảo vệ nội bộ

·      Chi phí quản lý, kiểm tra giám sát.

·      Chi phí huấn luyện và đào taọ nhân viên bảo vệ nội bộ.

·      Chi phí trang bị đồng phục.

·      Chi phí mua sắm các thiết bị, công cụ hỗ trơ.

·      Chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

·      Chi phí bảo hiểm thân thể.

·      Tiền làm ngoài giờ, ca đêm, tiền lương.

·      Tiền lễ, tết và các chế độ khác theo luật định.

·      Chi phí đền bù thiệt hại do lỗi của bảo vệ.

·      Tai nạn lao động…vv.

 

LỢI ÍCH NGOÀI TÀI CHÍNH:

 

* Dịch vụ đáp ứng tốt mọi yêu cầu về an ninh của quý khách( An ninh được đảm bảo tối đa 24/24).

* Uy tín của khách hàng được nâng cao qua hình ảnh của các nhân viên an ninh của 24h Bình Yên Security.

* Lực lượng nhân viên bảo vệ đạo đức, sức khỏe tốt và chuyên nghiệp.

* Quý khách được chủ động lựa chọn dịch vụ.

* Bảo mật thông tin khách hàng.

* Phương án an ninh tối ưu và toàn diện…vv…

Tin tức khác