Lực lượng bảo vệ – vệ sỹ của 24h Bình Yên Security là những nhân viên an ninh trẻ, khỏe nhiệt tình và năng động. Họ đã được tuyển chọn khắt khe từ nhiều nguồn - chủ yếu là các chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang và được đào tạo thành những nhân viên bảo vệ, vệ sỹ chuyên nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thông nghiệp vụ, biết gắn liền trách nhiệm của mình với quyền lợi của khách hàng, coi trọng thông tin bảo mật nhằm phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất.

Nhân viên an ninh của chúng tôi được trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ an ninh đặc biệt, hiện đại với phong cách làm việc lịch sự, hiệu quả, đảm bảo an toàn, niềm ti. Góp phần vào sự phát triển lớn mạnh và thành công của quý khách hàng.

Nhân viên của chúng tôi không chỉ trải qua khóa huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ trước khi nhận công tác tại các mục tiêu bảo vệ mà luôn được rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, tính trung thực và tuân thủ pháp luật.

 

Ngoài việc sử lý các sự cố nhanh và hiệu quả cao của bảo vệ chuyên nghiệp, 24h bình yên còn có ban thanh tra bảo vệ, đội kiểm tra cơ động luôn giám sát và hỗ trợ tại tất cả các mục tiêu mà nhân viên của lực lượng Bảo Vệ 24h Bình Yên đang làm nhiệm vụ.

 

Nhân viên an ninh cua chúng tôi không can thiệp vào các việc nội bộ, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy hoạt động của công ty và được thay thế theo yêu cầu của khách hàng vì bất kỳ lý do nào mà không ràng buộc bởi hợp đồng lao động.

Chỉ huy bảo vệ tại các mục tiêu luôn cập nhật thông tin về an ninh, an toàn tại mục tiêu được bảo vệ, báo cáo thường xuyên cho quý khách hàng nắm bắt được một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…của doanh nghiệp, tổ chức , cá nhân, thay vì quý khách tự tổ chức lực lượng bảo vệ, quý khách hãy sử dụng dịch vụ của 24h bình yên sẽ mang lại những lợi ích sau:

* Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về tài sản của mình, khi sảy ra sự cố gây tổn thất tài sản mà nguyên nhân do nhân viên an ninh, công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn thiệt hại cho quý khách hàng.

* Có quan hệ ngoại giao tốt với chính quyền địa phương - nơi có các mục tiêu bảo vệ, xây dựng phương án khẩn cấp, hỗ trơ, tăng cường lực lượng khi cần thiết.

Tin tức khác