Bảo Vệ 24 Giờ Bình Yên chịu trách nhiệm làm thay khách hàng những công việc sau:

·      Quý khách hàng không phải lo tuyển chọn, đào tạo thường niên các nhân viên an ninh.

·      Không phải giám sát quản lý nhân sự.

·      Tinh giảm biên chế và cơ cấu nhân sự.

·      Quyền được lựa chọn, thay thế nhân viên bảo vệ khi cần.

·      Không phải xác minh nhân thân nhân viên an ninh.

·      Kỹ năng làm việc.

·      Khả năng tương ứng.

·      Phối hợp tốt nhất với công an và chính quyền địa phương để có phương án hỗ trợ..vv

Tin tức khác