CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN BẢO VỆ - VỆ SĨ

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN BẢO VỆ - VỆ SĨ

Thời gian đào tạo  đúng và đủ  nội dung, kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu, hoàn thành chương trình học tập