Tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên Bảo vệ.

vo-1.jpg

vo-2.jpg

vo-3.jpg

vo-4.jpg

vo-5.jpg