CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN BẢO VỆ - VỆ SĨ

PHẦN I: CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT
A. GIÁO DỤC NHẬN THỨC, TƯ TƯỞNG VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ
Bài 1: Nhận thức cơ bản về Bảo vệ Chuyên Nghiệp.
Bài 2: Đạo đức người vệ sĩ.
Bài 3: Trách nhiệm nghề nghiệp.
Bài 4: Giao tiếp ứng xử văn hóa của bảo vệ chuyên nghiệp.
Bài 5: Luật pháp Nhà nước - Luật Lao Động
 
B. NỘI QUY
Bài 1: Nội quy - Quy định đối với nhân viên bảo vệ. 
Bài 2: Tác phong điều lệnh, điều lệnh đội ngũ.
Bài 3: Nội Quy kỷ luật.
Bài 4: Nội Quy Phòng Cháy Chữa Cháy.
 
PHẦN II: NGHIỆP VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ
A. LÝ THUYẾT
I. Kiến thức tổng quát về nghiệp vụ bảo vệ:
Bài 1: Ra - Vào Cổng
Bài 2: Nhiệm vụ tuần tra Mục tiêu cố định và  lưu động.
Bài 3: Xuất, nhập hàng hóa.
Bài 4: Quản lý khách.
Bài 5: Quản lý phương tiện cá nhân.
Bài 6: Quản lý, theo dõi Thầu Phụ.
Bài 7: Niêm Phong.
Bài 8: Lập biên bản.
Bài 9: Quản lý Chìa khóa và mã khóa.
Bài 10: Kiểm tra, xử lý bom thư, kiện hàng, gói hàng.
 
II. Phương pháp bảo vệ các mục tiêu.
Bài 1: Phương pháp bảo vệ văn phòng, Toà nhà cao ốc.
Bài 2: Phương pháp bảo vệ nhà máy, xí nghiệp sản xuất.
Bài 3: Phương pháp bảo vệ siêu thị, nhà sách.
Bài 4: Phương pháp bảo vệ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi , giải trí.
Bài 5: Phương pháp bảo vệ triển lãm, hội chợ.
Bài 6: Phương pháp bảo vệ show ca  nhạc.
Bài 7: Phương pháp bảo vệ  kho bãi, hải cảng.
Bài 8: Phương pháp áp tải tiền, áp tải hàng hóa.
Bài 9: Phương pháp điều tra, theo dõi một số đối tượng cụ thể.
 
III. Phương pháp phòng và chống khủng bố:
Bài 1: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng bom mìn, chất nổ.
Bài 2: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng vũ khí sinh học.
 
B. THỰC HÀNH
Bài 1: Động tác đội ngũ.
Bài 2: Canh gác cơ động.
Bài 3: Xử lý tình huống. ( Tình huống đột nhập, trộm cắp )
Bài 4: Cách thức xử dụng phương tiện hỗ trợ công tác bảo vệ
Bài 5: Võ thuật: cơ bản, tự vệ, tấn công,…
Bài 6: Sơ cấp cứu. ( Ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh, cách ngăn ngừa và xử lý)
Bài 7: Công tác phòng cháy chữa cháy. ( Các tình huống  về PCCC và phướng án thao tác  diễn tập )
Thời gian đào tạo  đúng và đủ  nội dung, kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu, hoàn thành chương trình học tập