CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ 24 GIỜ BÌNH YÊN (24 HOUR BINH YEN SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3701530538 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 23 tháng 09 năm 2011 và GIẤY CHỨNG NHẬN Đủ điều kiện về an ninh, trật tự do Phòng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội số 38/2017/GCN cấp ngày 25/08/2017.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BẢO VỆ 24 GIỜ BÌNH YÊN

 

 

Giới thiệu