GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tất Cả Từ Con Người, Vì Con Người - Khẳng Định Thương Hiệu 24 Giờ Bình Yên.

·      Một kế hoạch tốt nếu không có con người thì không thể thực hiện được.

·      Năng động - sáng tạo - kết nối - chia sẻ giá trị.

·      Đoàn kết kỉ cương là sức mạnh.

·      Mục tiêu đúng - Hướng thành công.

·      Phát triển bền vững, không ngừng vươn xa.

·      Rủi do lớn nhất trong nghiệp vụ là:” Không dám chấp nhận rủi ro”.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

 Sự Hài Lòng Của Khách Hàng - Sự Gắn Bó Của Nhân Viên - Trách Nhiệm Với Cộng Đồng Và Xã Hội. 

·      Mang dịch vụ bảo vệ đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân.

·      An toàn - Hiệu quả - Thượng tôn pháp luật.

·      Tập chung vào con người, xem yếu tố con người là trên hết, mỗi nhân viên là một mắt xích quan trọng để đưa thương hiệu 24h Bình Yên phát triển. Tôn trọng ý tưởng cá nhân để xây dựng tinh thần chung hoàn thiện hơn.

·      Có chiến lược bài bản, khoa học, dài hạn, không chạy theo phong trào, không phát triển nóng.

·      Thực hiện chiến lược “Con đường xanh”luôn tìm cho thương hiệu Bảo Vệ 24 Giờ Bình Yên một hướng đi riêng. Sẵn sàng hoạt động kinh doanh với mọi áp lực cạnh tranh cao, luôn sẵn sàng bắt tay đối tác trên tinh thần bạn hữu.

·      Gắn xã hội trong kinh doanh: Môi trường văn hóa - chính trị: Đảng, đoàn thể tốt, chắc chắn hiệu quả kinh doanh sẽ tốt; Cái “Chúng ta “ phải đặt lên trước để hài hòa vĩnh cửu giữ cái “Tôi”và “Chúng ta”; Tư vấn được cho khách hàng, giúp được người khác là niềm vui và hạnh phúc của Bảo Vệ 24 Giờ Bình Yên

·      Thường xuyên tham ra các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Chúng tôi xem đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tập thể cán bộ, nhân viên Bảo Vệ 24 Giờ Bình Yên

 

Giới thiệu