Lực lượng bảo vệ sự kiện đặc biệt 24 Giờ Bình Yên làm việc trong các đơn vị theo các chu kỳ hàng năm, đảm bảo sự kiện hoặc buổi lễ của quý vị sẽ diễn ra một cách thành công, từ các lễ mitting, hòa nhạc đến các buổi trình điễn thời trang, bên trong và bên ngoài các sự kiện thể thao, đến các đám cưới…Không sự kiện nào giống sự kiện nào, đội ngũ bảo vệ của chúng tôi còn tổ chức đặc biệt cho từng loại hình sự kiện, mỗi đội ngũ từ 05 đến 100 người một lúc, được cung cấp bởi Bảo Vệ 24 Giờ Bình Yên. Chúng tôi hộ tống trên đường cùng ban nhạc và kiểm soát các đám đông tại ác buổi hòa nhạc, trước sau sân khấu, khu vực máy quay phim và các điểm cần thiết.